Dostawa i płatności

1. Obowiązującą forma płatności jest przedpłata. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Zakupujący dokonuje wpłaty wskazanej w zamówieniu na konto:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 

z dopiskiem: Wydawnictwo: numer zamówienia

2. Zamówione publikacje wraz z Fakturą zostaną wysłane do Zakupującego w najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu zaksięgowania wpłaty, na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

4. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty za publikacje objęte zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, złożone zamówienie zostaje anulowane, o czym Zamawiający zostaje poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Zakupującego adres e-mail.