Społeczeństwo. Edukacja. Język

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” ukazuje się od 2013 roku jako rocznik (obecnie półrocznik). Periodyk ten jest propozycją czasopisma naukowego prezentującego aktualne zagadnienia z wielu dyscyplin naukowych z kręgu dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych (m.in. pedagogiki, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie). 

Społeczeństwo. Edukacja. Język

Active filters