Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

Czasopismo ukazuje się od roku 2002, początkowo nieregularnie, a od 2010 roku jako półrocznik. Poszczególne tomy zwierają artykuły naukowe przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Pismo ma stałą strukturę i zostało podzielone na trzy działy tematyczne:

  1. Ekonomia

  2. Finanse

  3. Zarządzanie

Problematyka podejmowana przez autorów publikowanych  artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, obejmujących dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse i nauki o zarządzaniu i jakości, a  także dyscypliny pokrewne. Czasopismo zawiera publikacje wyników badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych.

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

Active filters